Mats Björnsson

Mats Björnsson

Arbetat med utbildningsfrågor, fr.a. skolan i många år, i myndigheter och i Regeringskansliet. Skrivit om kön och skolbakgrund, om betydelsen av icke-kognitiva förmågor och om skolreformer i Sverige. Senast arbetat med kulturvaneundersökningar inom Myndigheten för kulturanalys. Arbetar också med måleri sedan länge.

Se bloggen: Hemsida