Mats Godée

Mats Godée

Jag har arbetat som Folkhögskolelärare, producent på Riksutställningar och som frilansade producent. Sedan 1997 har jag arbetat på Utbildnings-Radion, som programchef, redaktionschef och HR-chef. Jag har även haft många internationella uppdrag inom Nordvisionen och EBU. Mellan 1996-2003 satt jag i Dramatiska Institutets styrelse.