Ekonomiska föreningen relaymedia

Relaymedia är en ekonomisk förening som grundades år 2000. Föreningen har vuxit från 3 till idag 14 medlemmar. Medlemmarnas huvudsakliga verksamheter är medieutbildning, medieproduktion och konstnärlig verksamhet. I föreningens stadgar står att föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen inom följande områden:
  • videoproduktion, bl a dokumentation och informationsfilm
  • produktion av läromedel
  • distribution av bild- och ljudmedier
  • strömmande media och DVD
  • manus och dramaturgi
  • läromedelsproduktion
  • handledning och support
  • fotografi
  • konstnärlig verksamhet