Bakgrund

Relaymedias bakgrund

Bo Berggren, Roland Ullin och Kjell Eidendal.

Bo Berggren, Roland Ullin och Kjell Eidendal.

När Relaymedia grundades 2000 var syftet att producera videodokumentationer, informations- och företagsfilm. Föreningen var ett mindre produktionsbolag. En av relays rötter är lokal-tv och filmcentrum-verksamheten, försöken att kombinera den nya tillgängliga vhs-tekniken med demokratiska ambitioner. Ett annat viktig inslag i relays verksamhet har varit musiken.

Senare har föreningen breddats och fått medlemmar med rötter i pedagogik,  journalistik, fotografi och webb-design. Här finns en annan av relays rötter, mediepedagogiken, att ge ett pedagogiskt perspektiv på de nya medierna, att lära med hjälp av medier.

Verksamheten kompletterades med läromedelsproduktion, seminarier och kurser. Idag är vi en ekonomisk förening som verkar för medlemmarnas intressen. Men vi vill också  utveckla medlemmarnas kompetenser och samarbeten och hitta former och sätt för att vända oss utåt och erbjuda de kunskaper och erfarenheter som föreningen och dess medlemmar har.

Medlemsmöte september 2006

Från vänster:
Thomas Granat, Kjell Eidendal, Kjell Ullin och Bo Berggren.