Styrelsen

Styrelsen i relaymedia

Roland Sandell, Bo Berggren och Kjell Eidendal.

Roland Sandell, Bo Berggren och Kjell Eidendal.

Den nya styrelsen från årsmötet 2019.

Roland Sandell: Ordförande Bo Berggren: Kassör Agneta Sandell: Sekreterare Stefan Didon: Suppleant