Vision

Relaymedias vision

Tillvarata medlemmarnas intressen
Relaymedia är en ekonomisk förening och föreningens främsta uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen.
Utveckla medlemmarnas kompetenser
Föreningen vill utveckla medlemmarnas kompetenser genom träffar med föreläsningar, workshops och diskussioner.
Samarbete mellan medlemmar
Föreningen vill underlätta samarbetet mellan medlemmar. Alla medlemmar har kunskaper, erfarenheter, kontakter och kanske teknisk utrustning som andra kan ha nytta av.
Utåtriktade aktiviteter
På sikt vill vi försöka utveckla utåtriktade aktiviteter. Det kan gälla föreläsningar, workshops, utställningar, försäljning och liknande.

 

Läs mer om relaymedias planer vad gäller utåtriktade aktiviteter.