Romani chib i ett skolperspektiv

Romani chib i ett skolperspektiv

april 22, 2017, publicerad av , Aktuellt,Artiklar,Bo Berggren,Externt,

Sommaren 2016 berättade jag om brobyggarutbildningen av romer på Södertörns högskola. Genom ett unikt initiativ har kursledningen, Christina Rodell Olcaç och Angelina Dimiter-Taikon avsett medel för videodokumentation för samtliga utbildningar av romer på Södertörns högskola. Nu, våren och hösten 2017, är vi inne på den sista produktionen som fokuserar på utbildningen av modersmålslärare i romani chib, där jag och min kollega Jorge Pozo dokumenterar för fullt. Det finns mycket att säga om romsk kultur och språk, inte minst nämna det faktum att det finns ett antal olika varieteter och dialekter av romani chib, men i detta inlägg nöjer jag mig med att gå in på några praktiska detaljerna av inspelningarna.

Inspelningssituation och miljö
Största delen av utbildningen bedrivs i olika salar på Södertörns högskola. Vissa rum är klassrumsliknande med bänkar på rader, medan andra, de så kallade åhörarsalarna, är mer mer teaterliknande med upphöjda bänkrader. Motivet är i de flesta fall en publik , en föreläsare och en Powerpoint. Kamerapositionerna har i dessa fall även varit ganska statiska och vi har mest jobbat med olika bildutsnitt, in- och utzoomningar. Ljudet har fångats upp genom en portabel ljudinspelare (Zoom), våra kameramikrofoner – och vi har även på senare börjat att fästa myggor på föreläsarna med direktljud in i valfri kamera.

Små möjligheter att styra eller regissera
Det säger sig själv att vi, filmarna, har små möjligheter att påverka eller styra handlingen – vi registrerar just bara det som händer. Huvudfokus ligger givetvis på föreläsaren åtföljt av inklipp på publik/lyssnare , men även på annat som passar handlingen, t ex händer som antecknar, ben och fötter under bänkar etc. Vid redigeringen visar det sig ofta vara rena lyssnarbilder med fokus på ansikten, som fungerar bäst. Jag/vi försöker dock variera bildutsnitten mellan hel-, halv- och närbilder för dynamiken och omväxlingens skull.

Workshops och examinationer
Andra moment i kurserna är workshops, grupparbeten och examinationer. Vi har bland annat haft workshops i media och multimodal gestaltning (med hjälp av PowerPoint) då vi både har dokumenterat och undervisat på samma gång. Här har givetvis kamerorna varit mer rörliga och vi har rört oss friare i salarna och mellan kursdeltagarna. Vid examinationerna har Jorge och jag ofta fungerat som support och teknikstöd, men ibland även tillsammans med kursledningen bidragit med kommentarer och synpunkter på deltagarnas arbeten. Examinationerna tillsammans med kursledarnas efterföljande kommentarer utgör ofta den dramaturgiska höjdpunkten i berättelsen. Har kursdeltagarna blivit godkända eller..?

Intervjuernas roll
Vi har använt oss av intervjuer i två av våra tre dokumentationer, däremot ingen speaker. I den första filmen så intervjuades kursledarna och deras svar blandades med bilder från kursen. I den andra hade vi intervjuer med kursdeltagarna. I den tredje filmen fanns inga intervjuer alls, förutom en kursutvärdering i slutet där alla deltagare fick uttala sig. Men på något sätt har vi i alla tre filmer lyckats att skapa en begriplig helhet. Intervjuerna blir det kitt som håller ihop berättelsen och handlingen. Här kan bakgrundsförklaringar ges och orsakssammanhang redas ut.

Konsten att filma lagom mycket!
Jean-Luc Godard lär ha sagt “All you need for a movie is a gun and a girl”. Jag skulle säga “konsten att göra film är att inte filma för mycket”. En dags dokumentation har ibland resulterat i 6-8 timmars råmaterial, vilket gjort våra genomgångar och filmloggar till tidskrävande mardrömmar. Eftersom en färdig slutproduktion ligger på ca 15-25 minuter har det hittills blivit många ”kill your darlings”. Men vi har lärt oss! Nu i vår fjärde och sista produktion har vi börjat att ransonera filmandet. Vid föreläsningar får det räcka början av presentationen, några inklipp och kanske slutord och applåder. Och kanske, kanske, kanske kan vi lyckas få ihop en film till…

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *