Romer i fokus – brobyggarutbildningen på Södertörns högskola

Romer i fokus – brobyggarutbildningen på Södertörns högskola

oktober 15, 2015, publicerad av , Aktuellt,Externt,Roland Sandell,Utbildning,
Gunno Gunnmo

Genom linsen – före detta länspolismästaren Gunno Gunnmoföreläser på Södertörns högskola om sitt arbete med Vitboken, en genomgång av övergrepp mot romer i Sverige.

 

Klockan är strax före 9.00 och en skara brobyggare, utvalda romer från olika delar av landet tillsammans med undertecknad öppnar dörren till en av föreläsningssalarna på Södertörns högskola. Innanför står en man och filmar och filmar inmarschen. Ingen rör en min eller blir minsta förvånad, förutom någon som glatt säger ”Hej Jorge!”. Snabbt ställer jag min väska i en hörnet och tar fram en ”Zoom”, en liten digital ljudinspelare och ställer framför personen som ska föreläsa. Den här gången är det före detta polismästaren Gunno Gunnmo som ska föreläsa om bakgrunden till om sitt arbete med ”Vitboken”, en förteckning av övergrepp som begåtts mot romer under 1900-talet i Sverige. Min uppgift är att ta inklippsbilder, dels på Gunnmo, dels på åhörarna. Jorge försöker fånga in Gunnmo i halvbild. Jag tar helbilder bakifrån i salen, försöker fånga in ansikten som lyssnar och ta några närbilder på folk som skriver och annat som kan vara intressant att dokumentera. Föreläsningen pågår i cirka tre timmar och resulterar sammanlagt i dubbelt så mycket video räknat från båda kamerorna.

Ovanstående beskrivning är en typisk dokumentation av ett kurstillfälle med romer på Södertörns högskola som jag och Jorge har varit verksamma med sedan 2013. Bakgrunden är regeringens 20-åriga satsning och långsiktiga mål för romsk inkludering som bland annat innefattar en rad utbildningsåtgärder för att minska utanförskapet mellan den romska minoriteten och majoritetssamhället. En del i detta är att utbilda ”brobyggare” personer med romsk bakgrund och med speciell kompetens som i sina hemkommuner ska vara en länk mellan romer och icke-romer. Och det är där som två mediepedagoger från två olika föreningar kommer in i bilden, jag, Bo Berggren från RELAY MEDIA och Jorge Pozo från den ideella föreningen NIMECO. Förutom videodokumentationen har Jorge och jag även hållit i olika kursmoment som rör media, från mediekritik till praktisk produktion, t ex att göra en PowerPoint med olika medieinslag. Jorge och jag har deltagit som utbildare i andra delkurser på Södertörn, men aldrig i denna omfattning och höga grad av inflytande. (Från början var det min relay-kollega Roland Sandell som tog in mig som ersättare på Södertörn redan 2009. Det var på så sätt jag bland annat fick kontakt med mediepedagogerna Jorge Pozo och hans hustru Ana Graviz.)

Det är en en unik satsning och unik utbildning. Inte minst med på grund av att kursledarna, Christina Rodell-Olcac och Angelina Dimiter-Taikon har varit förutseende nog och lagt in medieinslag i utbildningen. Romer i media framställs ofta negativt – inte minst med på grund av alla tiggare från Rumänien. Dessa stereotyper – och givetvis andra – måste våra brobyggarna tackla i sin vardag. Genom att analysera film, stillbild och andra medieformer får kursdeltagarna nya insikter i hur media fungerar och hur media påverkar oss i vår vardag. Just detta, hur media berättar ”oss”, säljer oss men även berikar, är en tanke som i högsta grad är levande, åtminstone för oss mediepedagoger. Problemet är att det sällan talas om media, varken i skolan eller på andra håll – och därför blir media en blind fläck på kartan. Men i denna kurs får deltagarna en tankeställare, för många ett uppvaknande, om frågor kring media och mediepåverkan. Vad är det då som vi försöker förmedla till kursdeltagarna? Här är några punkter:

  • Alla medier är konstruktioner, som bygger på verkligheter, dvs. oss men som inte behöver ha med någon objektiv sanning att göra.
  • Medier (radio, tidningar, film mm) finns alltid i en kontext, en viss kulturell omgivning och kan ofta bara förstås i denna speciella kontext.
  • Medier berättar ”stories”, historier och vill få oss att titta genom att berätta på ett så övertygande och skickligt sätt som möjligt.
  • I alla medier är det någon som väljer ut, redigerar och tillrättalägger materialet. Någon har alltså ett syfte, ett budskap som vill få oss att gå i viss riktning, tycka en viss sak osv.
  • Medier följer egna lagar och regler. En film får inte ha för långa scener, måste berättas i ett visst tempo, kanske följa en dramaturgisk kurva osv. Förenkling, renodling och vinkling. Dessa inneboende faktorer gör att media gynnar den ”säljande” berättelsen, på bekostnad av ”sanningen” eller den komplexa verkligheten.
  • Medier är inte ”illvilliga” till sin natur, men genom att visa saker i en viss vinkel, med viss frekvens finns en risk med att vissa “bilder” och budskap förstärks. Varför nekas t ex romer med kjol ofta tillträde till butiker, restauranger och andra inrättningar. Varifrån kommer dessa fördomar?
  • Media är viktiga för demokrati och åsiktsbildning, men vilka röster hörs, och vilka saknas? Vad är det för perspektiv och berättelser som inte kommer till tals? Vem eller vilka befinner sig i ”medieskugga” respektive ”rampljus”?
  • Vi behöver prata, diskutera och analysera medier och deras budskap. Vi behöver även arbeta praktiskt med media. Alla bör vara “mediepedagoger”. Med rätt approach kan media bli en viktig och berikande kunskapskälla till omvärldsförståelse.

Många av ovanstående frågor har vi berört på kursen, vi talat om dramaturgi men även om muntlig framställning (retorik) och vad som kännetecknar en god presentation med hjälp av media och PowerPoint. Vi har även pratat om vår egen dokumentation, hur och varför den görs – och jag måste beundra våra brobyggares avslappnade inställning inför den ständiga kamerabevakningen. Jag kommer i framtida bloggar berätta mer om själva filmandet, men nöjer mig i detta skede med att konstatera att jag är tacksam, att tillsammans med kursdeltagarna, kursledningen och min kollega Jorge Pozo fått vara med på ett hörn i den viktiga satsning på en av våra fem nationella majoriteter.

Bo Berggren

Mediepedagog i Relaymedia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *