Stefan Didon

Stefan Didon

Jag arbetar idag som IT-konsult främst inom utbildningsväsendet. Har lång erfarenhet av fortbildning av rektorer, lärare och på grund-, gymnasie och högskola. Jag har deltagit i lokala, nationella och nordiska projekt som Verktyg för självskattning, Skapande skola, PIM, Itis och digitala bildlärare i Nordiska Ministerrådet. Jag brinner för de oändliga möjligheter till skapande, som datorverktyget har att erbjuda. IPad och andra lärplattor pekar framåt De är som gjorda för skapande av digital bild, video, animation, 3D och musik.

Länk till egna bilder.