Utbildning om medier och lärande

Utbildning om medier och lärande

Områden för kommande workshops, seminarier och kurser

Här är några områden som relaymedia planerar att arbete med i form av workshops, seminarier och kurser. Vi samarbetar gärna med intresserade individer, föreningar, grupper, skolor eller företag.

Workshops

Animation

  • Arbeta med animation på iPad

Bilder

Bildakuten

  • Bilder som behöver omsorg Skicka bilder till relaymedia för tips/råd/synpunkter

Bilder och bildhantering

  • Bildredigering i Lightroom
  • Bildredigering i Photoshop
  • Bildredigering på iPad

Fotografering

  • Bilduppdraget – arbeta tillsammans med ett bilduppdrag
  • Vad är Street photography?

Video

  • Att arbeta med green-screen och Multicam i Premiere och Final Cut X
  • Video med iPad
  • Grunder i att spela in video

Seminarier/Kurser

Bildretorik/Visuell retorik

Om narrativitet

Dramaturgi

Rörlig bild och lärande

Hur ser en modern bildlärare ut och in?

Webbdesign och webbteknik Att arbeta med WordPress

Webbtidningar Hur arbetar en webbtidning?

Inom relaymedia finns en lång erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med kopplingen lärande och medier. Med allt från frågor om visualitet och seende, berättelse/berättande till receptions- och reflektionsaspekter. Det som i dag brukar kallas att hantera ett vidgat text- och språkbegrepp, multimodalitet eller semiotiska resurser. Många använder även begreppet digital kompetens. Vi har även arbetat med inriktningar, som rörlig bild och lärande, text och bild, bild och identitet, interaktiva program och arbete med portaler samt sociala medier och lärande.

Utbildning och fortbildning har skett från förskola, särskola, grundskola, gymnasium och till högskola. Såväl inom den ordinarie undervisningen som via fortbildning och kurser. Ofta har vi samarbetat med kommuner, skolor/högskolor och organisationer/föreningar.

Är ni intresserade, kontakta Bo Berggren eller Roland Sandell