Vad är läsande?

Vad är läsande?

oktober 15, 2015, publicerad av , Aktuellt,Externt,Roland Sandell,Utbildning, Kommentarer inaktiverade för Vad är läsande?

Är läsande kunskaper om avkodning, bokstäver och ljud, eller en bredare språklig kompetens?
Vetenskapsrådet har nyligen publicerat en rapport om läsning och skrivning. Rapporten är tänkt
att ligga till grund för nya Skolforskningsinstitutets framtida forskningsinriktning på området.
Rapporten har väckt kritik från Svenska Literacynätverket (genom Caroline Liberg, Eva Hultin,
Berit Lundgren och Christina Olin-Scheller).

Kritikerna efterlyser bland annat forskning kring ”Digitaliseringen och nya mediers påverkan på
elevers möjligheter att utveckla skriftspråkliga kompetenser”

Läs mer om debatten i webbtidningen S.O.S (skola och samhälle): Debatt om läsning

Comments are closed.