Verksamhet

Om Hemsidan och Jubileumsfesten

Under den senaste tiden har föreningen arbetat med att uppdatera hemsidan. Den har några år på nacken och behöver en upprustning. Dessutom strävar vi efter att få en hemsida som kommunicerar bättre, den ska bli synligare, aktuellare och med ett med levande innehåll. Vår ambition är att också att medlemmarna ska blir aktiva på den nya hemsidan.

I år fyller föreningen relaymedia 15 år. Det ska firas med en jubileumsfest. En festkommitté har arbetat med förberedelserna och datum är spikat till 6 november.

Om Jubileumsfesten